Wersje językowe
Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność. Dlatego zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie, jeżeli jest to konieczne, i tylko takie które sam/a nam podasz.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności lub innych kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: hello@slowgrow.pl, lub listownie na adres: Sklep online slow grow, ul. Magazynowa 13b/64, 02-652 Warszawa

§ 1 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.slowgrow.pl (dalej jako: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”), jak i zakres korzystania przez Sklep Internetowy z tzw. Cookies.  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Kto jest administratorem Twoich danych? 

Administratorem Twoich danych osobowych podanych na stronie Sklepu Internetowego lub podczas korzystania z platform Social Media należących do Sklepu Internetowego, w szczególności danych, które podajesz nam w procesie składania zamówienia, rejestracji użytkownika w Sklepie czy podczas zapisu do Newslettera jest: 

OFFLINE KIDS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
adres rejestrowy: ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa
numer KRS: 0000876471
NIP: 5213916346 
kapitał zakładowy: 5.000 zł

adres e-mail do kontaktu: hello@slowgrow.pl

(dalej: „Sprzedający” lub „Administrator”)

Jakie dane zbiera Sklep i czy mogę odmówić podania danych?

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane osobowe, tj. dane pozwalające na identyfikację użytkownika, które użytkownik sam poda np. w procesie składania zamówienia.

Przeglądanie strony internetowej naszego Sklepu nie wymaga rejestracji ani podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odmowa podania danych osobowych może jednak utrudnić lub całkowicie uniemożliwić realizację zamówienia lub niektórych z oferowanych przez Administratora usług. Na przykład brak podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail uniemożliwi złożenie zamówienia (a więc zawarcie umowy), podczas gdy w przypadku realizacji usługi Newslettera, brak podania e-maila uniemożliwi jego wysyłkę.

Jakie są Twoje uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych?

 Jako podmiot danych, czyli użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, masz prawo: 

 • wglądu (dostępu) w swoje dane osobowe; 
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych (np. jeśli brak jest podstaw do przetwarzania) lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO; 
 • odwołania zgody na przetwarzanie Twoich danych, jeśli zgoda była podstawą do ich przetwarzania przez Administratora, oraz
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie żądania w tym zakresie możesz składać bezpośrednio do Administratora, w dogodnej dla Ciebie formie, np. e-mailem, poprzez formularz kontaktowy, listownie. Dane kontaktowe podaliśmy na wstępie niniejszej Polityki Prywatności. Pamiętaj proszę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu poznania ograniczeń dotyczących Twoich uprawnień zalecamy zapoznać się szczegółowo z treścią art. 16 – 21 RODO.

Każdorazowo, w przypadku zgłoszenia przez Ciebie powyższych żądań, odniesiemy do nich w terminie miesiąca, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

Niezależnie od powyższego, zawsze przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z Administratorem celem wyjaśnienia Twoich wątpliwości.

Zawsze możesz również zwrócić się do Administratora z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiada Administrator oraz w jakich celach je przetwarza (prawo dostępu do danych). 

Niezależnie od powyższego, aby naświetlić Ci reguły przetwarzania danych przez Administratora w bardziej szczegółowy sposób, poniżej opiszemy jakie uprawnienia przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych oraz w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

W jakich celach, na jakich podstawach prawnych i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie dochodzi do profilowania).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w poniższych celach i w oparciu o wskazane podstawy prawne: 

 • Realizacja zamówień złożonych w Sklepie

Aby złożyć zamówienie w Sklepie, poprosimy Ciebie o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, takich jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy i wysyłki (przy produktach fizycznych), adres e-mail (gdzie wyślemy potwierdzenie zamówienia), a także numer telefonu (dobrowolnie) celem ułatwienia doręczenia przesyłki przez wybranego przewoźnika (przy zakupie produktu fizycznego, który miałby być dostarczony metodą InPost Paczkomat, podanie numeru telefonu będzie niezbędne celem możliwości doręczenia).

Przy zamówieniach dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, poprosimy Cię również o podanie pełnej nazwy firmy, adresu siedziby oraz numeru NIP. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia czy prawidłowości doręczenia w przypadku wyboru niektórych metod dostawy.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane będą zatem w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dotyczących produktów, w tym aby móc wykazać określone fakty przez Administratora, jeśli okaże się to konieczne (cele dowodowe) (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Możemy przetwarzać Twoje dane również w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że jako Sprzedający, Administrator ma obowiązek przechowywać dokumenty rozliczeniowe z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach lub innych dokumentach rozliczeniowych, w obrębie których wymagane jest podanie imienia i nazwiska nabywcy produktów. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy Administratora.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Polega ono na tym, że masz prawo otrzymać od Administratora zestawienie (wyciąg) przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanej formie, zgodnie z wymogami RODO.

 • Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać naszego Newslettera i być na bieżąco z nowościami, ofertami, ciekawymi publikacjami na blogu, czy po prostu wiedzieć co u nas słychać, możesz zapisać się do naszego Newslettera. Zapis do Newslettera odbywa się za pośrednictwem formularza zapisu do Newslettera i wymaga podania adresu e-mail oraz imienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do Newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do Newslettera wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby realizacji usługi Newslettera w celu informowania Ciebie o produktach i nowościach objętych ofertą Sklepu slow grow. Podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora danych, za który uważa się marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas oferowania usługi Newslettera przez Administratora, chyba że wcześniej wypiszesz się z Newslettera lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie. Pamiętaj proszę, że rezygnacja z otrzymywania Newslettera nie spowoduje całkowitego usunięcia Twoich danych z bazy Administratora. Nie będziemy wprawdzie wysyłać Ci więcej Newslettera, ale Twoje dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem Newslettera (art. 6 ust. 1. lit. c i f RODO).

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie Newsletterowej. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

 •  Kontakt ze Sklepem

Inicjując kontakt z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy na stronie Sklepu lub za pośrednictwem platform społecznościowych, przekazujesz nam swoje imię oraz - zależnie od środka komunikacji - adres e-mail lub nazwę profilu jako nadawcy wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. 

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu komunikacji z Tobą oraz odpowiedzi na Twoje zapytanie, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. W przypadku zapytań o produkty ze Sklepu przed złożeniem przez Ciebie zamówienia, podstawą prawną jest również art. 6 ust. 1 art. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel Administratora w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji prowadzonej w taki sposób może podlegać archiwizacji. Nie możemy jednoznacznie określić, kiedy zostanie ona usunięta. Zawsze masz jednak prawo domagać się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja byłaby uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obronę przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 • Komentarze na Facebooku, Instagramie

Ilektroć zostawisz swój komentarz na platformach społecznościowych zarządzanych przez Sklep, w sposób naturalny zostawiasz ślad na naszym profilu w postaci nazwy Twojego profilu na danej platformie społecznościowej. Podstawą przetwarzania danych w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda na interakcję na platformach Social Media. 

W tym wypadku Twoje dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Administratora, w tym prowadzenia przez niego kont na platformach społecznościowych, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. 

Masz także prawo żądać usunięcia swoich danych z platform społecznościowych. Uprawnienia te możesz realizować również w ramach swojego konta użytkownika na Facebooku lub Instagramie bezpośrednio wobec właściciela tych platform społecznościowych, który to podmiot w tym wypadku współadministruje Twoimi danymi.

Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 • Prowadzenie konta zarejestrowanego użytkownika Sklepu

Niezależnie od tego, czy złożysz zamówienie w naszym Sklepie czy nie, możesz założyć konto zarejestrowanego użytkownika Sklepu (bezpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego). Posiadanie konta w naszym Sklepie jest bezpłatne i dobrowolne. Na koncie będziesz miał/a wgląd np. w historię zamówień, status realizacji zamówienia, a także umożliwi Ci ono na przykład zarządzanie Twoimi danymi oraz zgodą na otrzymywanie Newslettera. Więcej informacji na temat funkcjonalności konta użytkownika znajdziesz w Regulaminie.

Aby założyć konto zarejestrowanego użytkownika, należy podać imię, nazwisko, adres e-mail.

Dane przekazane w związku z rejestracją użytkownika przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego – założenie, utrzymanie i prowadzenie konta zarejestrowanego użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dotyczących prowadzenia konta (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), oraz możliwie w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo Administrator będzie prowadził działalność gospodarczą, chyba że wcześniej usuniesz konto. W ostatnim jednak wypadku Twoje dane będą jeszcze przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

W przypadku usługi prowadzenia konta zarejestrowanego użytkownika i w zakresie tej usługi dotyczącym zawsze masz możliwość żądać sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych, i to tak długo, jak długo będziesz posiadać konto zarejestrowanego użytkownika w naszym Sklepie. Nie możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy o prowadzeniu konta zarejestrowanego użytkownika, Twoje dane zostaną usunięte z bazy Administratora.

Również w tym wypadku przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

Komu możemy przekazywać Twoje dane osobowe (odbiorcy danych)?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom Administratora, ale tylko wtedy, kiedy okaże się to niezbędne do realizacji umowy z Tobą lub innego celu przetwarzania. 

Tym samym Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców danych: dostawcy usług informatycznych – oprogramowania sklepu internetowego oraz operatorowi sklepu, dostawcy usługi hostingowej, dostawcy usługi poczty e-mail, dostawcom usług kurierskich (w tym platformom pośredniczącym jak apaczka.pl czy furgonetka.pl), pocztowych, księgowych, marketingowych, podmiotowi obsługującemu wysyłkę Newslettera, a także firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych (np. szybkie przelewy online, Paypal). Do kategorii odbiorców danych można zaliczyć także firmy wspierające nasz Sklep w obsłudze wysyłek (magazynowanie, pakowanie, obsługa zwrotów i reklamacji) i przy fakturowaniu. 

Podmioty te gwarantują odpowiednie środki ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. Nie mogą one ponadto wykorzystywać udostępnionych im danych osobowych do celów innych niż cele, dla których zostały im powierzone przez Administratora.

Z uwagi na korzystanie przez nas z usług Google (Google Analytics, Google Tag Manager), Facebooka (Piksel Facebooka), MailChimp obsługującego wysyłkę Newslettera, dane użytkowników mogą być przekazywane poza Unię Europejską („UE”) w związku z ich przechowywaniem na serwerach znajdujących się poza UE, a z których korzystają ww. podmioty (a więc poza obszarem obowiązywania RODO). Podmioty te gwarantują jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Podmioty te stosują mechanizmy zgodności, takie jak standardowe klauzule umowne. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. 

 • Google LLC
 • Facebook Ireland Ltd.
 • The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp 

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dochowujemy wszelkich niezbędnych działań i środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym.

W szczególności, dostęp do danych osobowych użytkowników będą miały jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

Obecnie na stronie Sklepu wykorzystujemy przekierowania do portali społecznościowych Sklepu na Facebooku https://www.facebook.com/Slow-grow-108928700848890 oraz na Instagramie https://www.instagram.com/slow.grow_/. W przypadku gdy na stronie Sklepu pojawią się linki odsyłające do innych stron internetowych niż wyżej wskazane wyjaśniamy, że Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony jak i ewentualnie sposób gromadzenia i przetwarzania przez te strony danych użytkowników. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

§ 2 POLITYKA COOKIES 

Na naszej stronie Sklepu Internetowego stosujemy mechanizmy plików „Cookies” (tzw. ciasteczek).

Czym są Cookies (ciasteczka)?

„Cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Podczas przeglądania i korzystania przez użytkownika ze Sklepu Internetowego ciasteczka zapisywane są na Twoim urządzeniu, np. w komputerze, tablecie, laptopie, smartfonie. 

Cookies dzielimy na tymczasowe (sesyjne) i trwałe. Ciasteczka sesyjne usuwane są po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej (po jej zamknięciu). Natomiast ciasteczka trwałe są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę.

Nie zbieramy jednak w sposób automatyczny żadnych innych informacji, poza tymi dotyczącymi samej wizyty: adresu IP użytkownika, nazwy domeny, typu przeglądarki, itp. Dane te przetwarzane są wyłącznie w celach administrowania stroną Sklepu, zapewnienia sprawnej obsługi Sklepu, i nie są kojarzone z danymi osobowymi poszczególnych użytkowników. 

W szczególności ciasteczka nie służą do identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie mamy możliwości ustalić tożsamości użytkownika odwiedzającego Sklep. Cookies nie zmieniają też konfiguracji Twojego urządzenia, ani nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu lub aplikacji na Twoim urządzeniu. Ciasteczka nie ingerują również w integralność Twojego systemu bądź Twoich danych.

Czemu konkretnie służą ciasteczka?

Dzięki Cookies możemy na przykład lepiej dostosować zawartość strony internetowej tak, aby korzystało Ci się z niej wygodniej. Ciasteczka ułatwiają nawigację na naszej stronie www oraz pozwalają spersonalizować interfejs przeglądanej strony - zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści czy na przykład wybrany język.

To dzięki Cookies możliwe jest utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu do Sklepu Internetowego. Dzięki temu jako zarejestrowany użytkownik nie będziesz musiał/-a na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła. 

Ciasteczka pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają ze stron internetowych Sklepu, skąd zostali na nią przekierowani, liczbie odwiedzin, czasie wizyty na stronie (co z kolei umożliwi nam ulepszanie struktury, zawartości oraz oferty Sklepu).

Możemy stosować również Cookies reklamowe, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Twoja zgoda na ciasteczka

Tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików Cookies ułatwia korzystanie z naszej Strony

Z tej przyczyny użytkownicy proszeni są o wyrażenie zgody na korzystanie z Cookies przez nasz Sklep. Udzielenie ww. zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze strony Sklepu. W niektórych przypadkach, bez udzielenia takiej zgody, możliwość korzystania ze strony Sklepu może być jednak w pewnym stopniu ograniczona.  

Poza tym w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (czyli przeglądarka internetowa, z której korzystasz) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Masz jednak możliwość określenia warunków korzystania z Cookies za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej, w szczególności możesz samodzielnie wyłączyć mechanizm Cookies. 

Pamiętaj jednak proszę, że wyłączenie mechanizmu ciasteczek może powodować utrudnienia lub uniemożliwiać prawidłowe i niezakłócone korzystanie z naszego Sklepu Internetowego.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza witryna wykorzystuje również pewne funkcjonalności zapewniane przez podmioty trzecie, a to z kolei wiąże się z wykorzystywaniem plików Cookies pochodzących od tych podmiotów. W ramach Sklepu korzystamy z następujących rozwiązań:

Piksel konwersji Facebooka – używamy piksela Facebooka w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes – marketing bezpośredni. Piksel Facebooka to mały fragment kodu umieszczony na naszej witrynie. Pomaga on mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują użytkownicy Sklepu oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights). Informacje zbierane w ramach Piksela Facebooka są jednak anonimowe, tj. nie pozwalają na Twoją identyfikację. Wiedz jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. 

Na to jednak nie mamy już wpływu. Więcej informacji na ten temat uzyskasz bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Poza tym, z poziomu swojego konta na Facebooku, możesz zarządzać ustawieniami prywatności.

W ramach ustawień plików Cookies dostępnych z poziomu strony Sklepu Internetowego także możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z Piksela Facebooka.

Google Analytics  korzystamy z Google Analytics. To rozwiązanie służy nam do analizy statystyk strony Sklepu Internetowego. Google Analytics korzysta z własnych plików Cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników Sklepu. Ciasteczka umieszczane są na komputerze użytkownika i dzięki nim widzimy np. z jakiej strony użytkownik trafił na stronę internetową Sklepu. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, jakim jest tworzenie i korzystanie ze statystyk. Dzięki Google Analytics możemy ulepszać nasze usługi i jeszcze lepiej optymalizować strony Sklepu. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics nie przetwarzamy jednak jakichkolwiek danych użytkownika, a więc nie mamy możliwości identyfikacji Ciebie jako użytkownika. 

Jeżeli jesteś zainteresowana/y szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

W ramach ustawień plików Cookies dostępnych z poziomu strony Sklepu Internetowego możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z Google Analytics.

Google Tag Manager  korzystamy z narzędzia Google Tag Manager dostarczanego przez Google LLC. To narzędzie pozwala nam analizować prowadzone przez nas kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystasz z naszych stron. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes – marketing bezpośredni oraz tworzenie statystyk i analiza.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik Cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, kontrolowanie efektywności tych reklam oraz inne działania związane z analizą Twojego zachowania na stronie. Google Tag Manager nie gromadzi jednak żadnych danych osobowych.

Możesz dezaktywować Cookies związane z korzystaniem z tego narzędzia w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików Cookies z poziomu własnej przeglądarki, możesz wyłączyć wykorzystywanie plików Cookies na potrzeby remarketingu. 

Wtyczki kierujące do Social Mediów – na stronie Sklepu używamy wtyczek kierujących do Social Mediów: Facebook, Instagram. 

Klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij” w odniesieniu do np. posta, produktu lub zdjęcia, informacja o tej aktywności zostanie przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Cel i zakres gromadzenia danych, zasady ich przetwarzania przez tych usługodawców (właścicieli platform społecznościowych), Twoje prawa w tym zakresie jak i możliwość zmiany ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez te portale.

Poza tym poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Udostępnij”, Twoją aktywność będą mogły zobaczyć również osoby z listy Twoich kontaktów danej platformy społecznościowej.

Jeśli nie chcesz, aby portale społecznościowe kojarzyły dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie Sklepu z Twoim profilem w danym serwisie, to przed wizytą na stronie Sklepu po prostu wyloguj się z tego serwisu. 


Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, a przyczyną zmian mogą być w szczególności rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony Sklepu Internetowego poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. 

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie dnia 18.10.2021 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl