Wersje językowe
Regulamin

Sklep internetowy slow grow dostępny pod adresem www.slowgrow.pl (dalej: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”) prowadzony jest przez spółkę
OFFLINE KIDS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres rejestrowy: ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa, NIP: 5213916346 / REGON: 
387844531 (dalej: „Sprzedający”), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000876471; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki:
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego
5.000 zł.

Siedziba Spółki:

OFFLINE KIDS Sp. z o.o.
ul. Sienna 64
00-825 Warszawa

Adres e-mail: hello@slowgrow.pl

Numer telefonu: 

 • +48 500 652 981
 • +48 506 160 620 

Adres korespondencyjny oraz przyjmowania zwrotów:

Sklep online slow grow
ul. Magazynowa 13b/64
02-652 Warszawa

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz dokonywania zakupu produktów oferowanych w jego ramach, metody dostawy i płatności za zakupione produkty, zasady postępowania reklamacyjnego, odstąpienia od umowy, zasady rejestracji i korzystania z konta zarejestrowanego użytkownika jak i wysyłki Newslettera. 
 2. Do przeglądania treści i zawartości Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (standardowa przeglądarka internetowa). W przypadku chęci złożenia zamówienia w Sklepie niezbędnym będzie także dodatkowo posiadanie aktywnego konta poczty e-mail. 
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz zasadami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Użytkownicy mogą porozumiewać się ze Sprzedającym za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie oraz pisemnie. Niezbędne dane kontaktowe zostały wskazane we wstępie niniejszego Regulaminu. Sprzedający umożliwia także kontakt przez kanały społecznościowe takie jak profil na Facebooku @Slow grow oraz profil na Instagramie @slow.grow_. W ramach ww. komunikatorów internetowych Sprzedający odpowiada na wysłane zapytania od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.
 5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a użytkownik ponosi jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z dostawcą świadczącym na rzecz użytkownika określoną usługę umożliwiającą takie porozumiewanie na odległość.

II. Zasady składania zamówień

 1. Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie jako zarejestrowany użytkownik albo jako gość. Zamówienia mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. W przypadku awarii lub konieczności przeprowadzenia prac aktualizacyjnych w Sklepie lub tym podobnych prac, korzystanie ze Sklepu lub niektórych jego funkcjonalności może być wyłączone lub ograniczone. W takim jednak wypadku Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby usunąć awarię jak najszybciej, zaś w przypadku prac, które można z góry zaplanować, Sprzedający poinformuje wcześniej użytkowników o możliwych zakłóceniach.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez kompletne wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących produktów, wraz z podaniem pełnych i prawdziwych danych niezbędnych do wysyłki towaru. Podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych może spowodować opóźnienie w dostawie zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. 
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych kupującego przez Sprzedającego. Kupujący potwierdza fakt zapoznania się z tymi dokumentami poprzez zaznaczenie aktywnego okienka checkbox oznaczonego „Akceptuję Regulamin oraz Politykę Prywatności” widocznego w ramach ścieżki zakupowej. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zapisów niniejszego Regulaminu, prosimy o kontakt ze Sprzedającym.
 5. W chwili złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedającym a kupującym na odległość umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku oferowania przez Sprzedającego produktów personalizowanych lub na indywidualne zamówienie kupującego (jeśli Sklep oferuje taką możliwość, co zostanie wskazane w opisie danego produktu), do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego w drodze indywidualnych ustaleń.
 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza kupującemu jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail z podsumowaniem zamówienia na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej kupującego (potwierdzenie zawarcia umowy). W razie braku otrzymania potwierdzenia zamówienia, prosimy o sprawdzenie czy wiadomość z potwierdzeniem zamówienia nie znalazła się w SPAM-ie, a w przypadku jej braku prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedającym drogą telefoniczną lub mailową. 

III. Sposób i terminy płatności 

 1. Dostępne metody płatności zależą od tego, do jakiego kraju ma zostać wysłane zamówienie. W przypadku płatności za zamówienia wysyłane na adres w Polsce, dostępne metody płatności to m.in. przelew natychmiastowy oraz BLiK. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A. Pozostałe dostępne metody płatności za zamówienie wskazane zostały na stronie Sklepu – zakładka „Płatności” oraz dodatkowo w ramach ścieżki zakupowej po dodaniu produktów do koszyka i przejściu przez kupującego do finalizacji zamówienia. Finalizacja i złożenie zamówienia następują poprzez kliknięcie przez kupującego aktywnego przycisku „zamawiam i płacę” lub o podobnej treści.
 2. Na płatność za zamówienie czekamy 48 godzin od złożenia zamówienia. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, Sprzedający skontaktuje się z kupującym w tej sprawie. W przypadku wyboru przez kupującego płatności „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki – o ile Sklep aktualnie oferuje taką metodę płatności i dostawy, kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronie internetowej naszego Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek) i zostały wyrażone w PLN albo w EUR, w zależności od wyboru przez kupującego języka, w którym wyświetlany jest Sklep oraz kraju docelowego wysyłki zamówienia. W tej samej walucie następuje zapłata za produkty.
 4. Sprzedający nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 5. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zostaną automatycznie doliczone do sumy zamówienia w procesie składania zamówienia, to jest w czasie realizacji kolejnych kroków w ramach ścieżki zakupowej, po wyborze odpowiedniej opcji dostawy przez kupującego. 
 6. Sprzedający przesyła drogą mailową na podany przez kupującego adres e-mail fakturę VAT obejmującą produkty z zamówienia. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. 
 7. Kupujący, będący podatnikiem VAT, dokonujący zakupu w ramach prowadzonej działalności, zobowiązany jest do podania danych do wystawienia faktury najpóźniej w momencie składania zamówienia. Sprzedający nie ma możliwości wystawienia faktury na rzecz podatników VAT w późniejszym terminie.

IV. Dostawa produktów fizycznych

 1. Nasze produkty dostarczamy na terenie całej Unii Europejskiej rejestrowaną przesyłką. 
 2. Kupujący wybiera metodę dostawy w procesie składania zamówienia, zgodnie z aktualnie oferowanymi przez Sklep metodami dostawy.
 3. Koszty dostawy produktów ponosi kupujący. Aktualne metody i koszty dostawy zostały wyszczególnione w zakładce „Dostawa” oraz dodatkowo podczas ścieżki zakupowej. 
 4. Wysyłki produktów realizowane są w terminie maksymalnie 3 dni roboczych, chyba że inny termin wysyłki wynika z opisu przy danym produkcie. Termin ten liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego w przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym, zaś w pozostałych przypadkach – od momentu pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru metody dostawy za pobraniem, wskazany termin liczony jest od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy doliczyć czas niezbędny na wykonanie usługi transportowej przez wybranego przewoźnika (zwykle 1-3 dni robocze w przypadku przesyłek krajowych na terenie Polski i około 4-7 dni roboczych w przypadku przesyłek na terenie Unii Europejskiej).

V. Prawo odstąpienia

 1. Przepisy niniejszego Rozdziału V odnoszą się wyłącznie do kupującego będącego konsumentem oraz do przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 
 2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Za przedsiębiorcę na prawach konsumenta uważa się osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Kupujący będący konsumentem lub przedsiębiorca na prawach konsumenta w rozumieniu ust. 3 powyżej może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny oraz ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu/odesłania towaru do Sprzedającego, oraz z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w sytuacji, w której przedmiotem zakupu będzie rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji kupującego, lub dostosowana do jego indywidualnych potrzeb.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy (jeśli przysługuje w danym przypadku) można wykonać w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia. 
 7. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczające jest wysłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@slowgrow.pl. Oświadczenie o odstąpieniu może również zostać wysłane na piśmie na adres korespondencyjny Sprzedającego wskazany we wstępie niniejszego Regulaminu. W celu odstąpienia od umowy kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego jako Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz odstąpienia od umowy dla konsumenta [FORMULARZ ZWROTU DLA KONSUMENTA] oraz jako Załącznik nr 2 do Regulaminu – formularz odstąpienia od umowy dla przedsiębiorcy na prawach konsumenta [FORMULARZ ZWROTU DLA FIRMY], jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę taką uważa się za niezawartą (w zakresie, którego dotyczy odstąpienie), a strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły. 
 9. Kupujący odstępujący od umowy ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem ww. terminu. 
 10. Wysyłając do nas zwracany towar prosimy dołożyć staranności, aby został on opakowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo i brak uszkodzeń przesyłki w transporcie. Prosimy także, aby produkt zapakowany był w oryginalne opakowanie. Odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu gwarantuje jego bezpieczeństwo podczas transportu. 
 11. Kupujący, który odstępuje od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 
 12. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić wszystkie dokonane przez stronę odstępującą od umowy płatności tj. cenę zakupu towaru oraz koszty dostawy, z zastrzeżeniem ust. 13 i ust. 14 poniżej. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia, wspomniane wyżej koszty przesyłki nie będą zwracane. 
 13. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego odstępującego od umowy aż do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 14. Jeżeli kupujący odstępujący od umowy wybrał sposób dostarczenia zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez kupującego dodatkowych kosztów, tj. wykraczających poza najtańszy zwykły sposób dostawy zamówienia. 
 15. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki został wybrany podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym, chyba że kupujący zgodzi się w sposób wyraźny na inny sposób zwrotu, np. na podane przez kupującego konto bankowe.
 16. W każdym przypadku kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego.

VI. Reklamacje dotyczące produktów fizycznych

Przepisy niniejszego Rozdziału VI odnoszą się wyłącznie do kupującego będącego konsumentem oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta (w rozumieniu Rozdziału V ust. 2 i 3 powyżej).

 1. Wszystkie produkty będące w ofercie Sklepu są nowe. Jako Sprzedający ponosimy odpowiedzialność i zobowiązujemy się dostarczyć produkty zgodnie z umową.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktów z umową istniejący w chwili dostarczenia produktu i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. 
 3. W przypadku stwierdzenia przez kupującego niezgodności produktu z umową, jest on uprawniony do żądania jego naprawy lub wymiany.
  Sprzedający może:
  - dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, lub
  - dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany
  jeśli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową.
 4. Kupujący udostępnia produkt podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedający odbiera go na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający. Prosimy spakować reklamowany produkt w taki sposób, aby opakowanie chroniło go przed uszkodzeniami w czasie transportu.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany produktu w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez kupującego o braku zgodności produktu z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim kupujący nabył produkt.
 6. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 3 powyżej;
  • Sprzedający nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 4-5 powyżej;
  • brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
  • brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 3 powyżej;
  • z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty za zakupiony produkt, zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o obniżeniu ceny. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana zapłata za towar podczas zakupów w Sklepie.
 8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny.
 9. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy, kupujący może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez kupującego wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.
 10. W razie odstąpienia od umowy na skutek reklamacji kupujący ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar Sprzedającemu na koszt Sprzedającego. Sprzedający zwraca kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Zwrot ceny następuje w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana zapłata za produkt, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie niezgodności produktów z umową w szczególności na adres e-mail: hello@slowgrow.pl. Reklamacje mogą być składane również w inny wybrany przez kupującego sposób, np. poprzez przesłanie reklamacji na adres korespondencyjny Sklepu wskazany we wstępie niniejszego Regulaminu.
 12. Aby przyspieszyć i usprawnić proces reklamacji, prosimy o podanie w piśmie reklamacyjnym imienia i nazwiska, numeru zamówienia i/lub numeru faktury, przyczyny zgłoszenia reklamacji (opis niezgodności produktu z umową), daty odbioru towaru oraz daty stwierdzenia niezgodności, a także zgłaszanego roszczenia. Kupujący może również skorzystać z formularza reklamacji dostępnego jako Załącznik nr 3 do Regulaminu (skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe) oraz w Zakładce „Zwroty i reklamacje”. Prosimy o załączenie zgłoszenia reklamacyjnego do przesyłki zwrotnej z reklamowanym produktem.
 13. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający powiadomi kupującego drogą mailową lub pisemną na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym, zgodnie z preferencjami kupującego.
 14. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedający zwróci kupującemu produkt na swój koszt wraz z opinią o niezasadności reklamacji. Zwrot produktu nastąpi na adres kupującego podany w zamówieniu, chyba że kupujący poda inny adres w piśmie reklamacyjnym.

VII. Postanowienia szczególne dotyczące przedsiębiorców  

 1. Postanowienia niniejszego Rozdziału VII dotyczą wyłącznie kupujących będących przedsiębiorcami. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 2. Wszystkie produkty będące w ofercie naszego Sklepu są nowe.
 3. Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata od momentu wydania towaru. Uprawnienia z tytułu wad produktów w stosunkach między Sprzedającym a przedsiębiorcą regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. W stosunkach między przedsiębiorcami, strony przyjmują, że momentem realizacji zamówienia (wykonania umowy) oraz przejścia na kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą, jak i przejścia niebezpieczeństwa przypadkowej utraty rzeczy, jest moment wydania produktów objętych zamówieniem przewoźnikowi wybranemu przez kupującego w ramach zamówienia.
 5. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży zostaje ograniczona do wysokości wartości zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do przedsiębiorcy.
 6. Rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a kupującym będącym przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

VIII. Konto użytkownika

 1. Sprzedający oferuje możliwość utworzenia w Sklepie konta zarejestrowanego użytkownika, jednakże nie jest to warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie. Przeglądanie oferty Sklepu również nie wymaga rejestracji.
 2. W celu założenia konta zarejestrowanego użytkownika kupujący wypełnia przeznaczony do tego formularz poprzez podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Kupujący zobowiązany jest również ustalić hasło chroniące dostęp do konta przed osobami nieuprawnionymi. Podany adres e-mail będzie jednocześnie loginem do konta. 
 3. Rejestracja i utworzenie konta potwierdzona zostanie za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 4. W ramach konta zarejestrowanego użytkownika Sprzedający udostępnia następujące funkcjonalności:
  • historia zamówień;
  • zarządzanie danymi osobowymi, wgląd i możliwość ich edycji (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon);
  • zarządzanie danymi do faktury, wgląd i możliwość ich edycji na przyszłość;
  • zarządzanie hasłem do konta zarejestrowanego użytkownika;
  • zarządzanie Newsletterem (włączanie lub wyłączanie subskrypcji Newslettera).
 5. Warunkiem utworzenia konta jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz ich akceptacja poprzez zaznaczenie aktywnego okienka checkbox oznaczonego „Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności” widocznego podczas procesu rejestracji użytkownika. 
 6. Zarejestrowany użytkownik może w każdym czasie zgłosić żądanie usunięcia konta ze Sklepu. Usunięcie konta będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy o bezpłatne świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu przez Sklep konta zarejestrowanego użytkownika. Usunięcie konta nie spowoduje całkowicie usunięcia danych użytkownika z systemów Sprzedającego, jeśli ich zachowanie będzie uzasadnione np. rozpatrzeniem w przyszłości reklamacji produktów zakupionych w Sklepie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Prywatności.
 7. Użytkownik konta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i hasła, które powinien przechowywać z zachowaniem zasad poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż login lub hasło znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie Sprzedającego o tym fakcie.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumentów

 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji produktów, szczególnie jeśli nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest dla konsumenta bezpłatne. Skorzystanie z tych form rozpatrywania sporów z reklamacji ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. W przypadku konsumentów chcących skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo – to jest niezależnie od możliwości wskazanych powyżej - możliwość dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR, ang. Online Dispute Resolution) opracowaną przez Komisję Europejską dostępną pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

X. Newsletter

 1. Sprzedający oferuje usługę wysyłki Newslettera. Usługa ta polega na przesyłaniu listów elektronicznych, za pośrednictwem których Sprzedający informuje o promocjach, rabatach, produktach, usługach, ciekawych publikacjach na blogu jak i innych istotnych akcjach marketingowych lub ważnych informacjach z punktu widzenia działalności Sklepu. Realizacja usługi wysyłki Newslettera odbywa się w ramach prawnie uzasadnionego celu Sprzedającego, jakim jest marketing bezpośredni.
 2. Newsletter jest usługą bezpłatną.
 3. Zapis do Newslettera odbywa się za pośrednictwem odpowiedniego formularza zapisu dostępnego na stronie Sklepu po wyrażeniu przez użytkownika zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. e-maila, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgody na wykorzystywanie przez Sprzedającego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedającego oraz przedstawiania użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 4. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji wysyłki Newslettera na rzecz zainteresowanego użytkownika. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania Newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności. 
 5. Zapis do Newslettera wymaga obowiązkowo podania imienia i adresu e-mail, oraz nieobowiązkowo nazwiska. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są przez Sprzedającego do bazy mailingowej Newslettera. 
 6. Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili potwierdzenia subskrypcji przez użytkownika do czasu wycofania zgody.
 7. System mailingowy wykorzystywany do wysyłki Newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania przez użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki zawarte w wiadomość e-mail, moment wypisania się, itp.). Dane te mogą być wykorzystywane przez Sprzedającego dla potrzeb analitycznych, statystycznych lub lepszego dopasowania oferty.

XI. Opinie o produktach

 1. W ramach Sklepu mogą być prezentowanie opinie na temat produktów slow grow.
 2. Sprzedający nie umożliwia automatycznego publikowania opinii. Sprzedający w celu uzyskania opinii może zwrócić się z prośbą o przekazanie opinii do każdego klienta indywidualnie. Prezentowane na stronie opinie pochodzą wyłącznie od osób, które zakupiły produkty slow grow.
 3. Wyrażenie opinii o produktach slow grow jest dobrowolne. Sprzedający nie oferuje żadnej gratyfikacji za podzielenie się opinią na temat produktów slow grow, ani nie praktykuje publikacji opinii sponsorowanych czy w oparciu o współpracę barterową.
 4. Prosimy aby przesyłane opinie zawierały w szczególności ocenę zakupionych produktów, w tym jakości ich wykonania, funkcjonalności, a także ocenę w zakresie doświadczenia klienta z jakości obsługą klienta przez Sklep. Klient wg własnego uznania może również zawrzeć w opinii inne istotne kwestie, które pomogą pozostałym kupującym podjąć decyzje zakupowe. Prosimy aby przesyłane opinie były napisane w sposób rzetelny i uczciwy, w miarę możliwości poprawnie językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Klient, który zgodził się na publikację jego opinii w Sklepie wyraża jednocześnie zgodę na publikację jego imienia obok opinii.
 5. Sprzedający nie ma obowiązku opublikować każdej otrzymanej opinii. Sprzedający publikuje te opinie, które w jego subiektywnej ocenie w najpełniejszy i rzetelny sposób opisują produkt, jego jakość, wykonanie, funkcjonalność i inne istotne cechy, które mogłyby pomóc innym klientom podjąć właściwą decyzję zakupową.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych klienta, którego opinia została opublikowania na stronie jego zgoda (6 ust. 1 lit. a RODO). Dane Klienta wraz z jego opinią będą widoczne w Sklepie przez okres prowadzenia działalności przez slow grow, chyba że Sprzedający wcześniej usunie opinię lub Klient wycofa zgodę na publikację jego danych osobowych.

XII. Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez kupującego w procesie składania zamówienia, a także w związku ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną jest Sprzedający.
 2. Sprzedający przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Sposób przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego określa szczegółowo Polityka Prywatności.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku umowy zawieranej z udziałem konsumenta znajdują zastosowanie także odpowiednie przepisy odrębne właściwe dla konsumenta, zwłaszcza jeżeli zapewniają mu dalej idącą ochronę niż przewidzianą polskim prawem lub niniejszym Regulaminem.
 2. Sprzedający ma prawo dokonać zmian w niniejszym Regulaminie w szczególności w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, takich jak:
  • zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
  • nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;
  • usprawnienie działania Sklepu Internetowego;
  • poprawa ochrony prywatności użytkowników;
  • zmiany w Polityce Prywatności wpływające na treść Regulaminu;
  • zapobieganie nadużyciom oraz względy bezpieczeństwa;
  • zmiany technologiczne i funkcjonalne;
  • zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
  • zmiany redakcyjne;
  • zmiany danych identyfikujących Sprzedającego.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie zostanie on opublikowany na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin”. Użytkownicy posiadający konto zarejestrowanego użytkownika oraz subskrybenci Newslettera zostaną dodatkowo uprzednio powiadomieni o zmianach drogą elektroniczną, poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach, tj. wg treści Regulaminu z daty zamówienia i jego akceptacji.
 5. Wszelkie elementy graficzne, układu i kompozycji stron internetowych Sklepu (tzw. layout) stanowią własność Sprzedającego i są przedmiotem ochrony praw autorskich, oraz dodatkowo mogą być przedmiotem ochrony własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe, i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez zgody Sprzedającego. To samo dotyczy treści cyfrowych objętych zamówieniem.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl